Brandskydd

Om du ska hantera större mängder brandfarlig vara behöver du tillstånd. Det gäller också hantering, överföring och import av explosiva varor. Det är Norra Dalarnas Brandkår som ansvarar för tillstånden.

Brandfarlig vara

Om du ska förvara dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja över en viss mängd, eller om du ska hantera brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde är det bra att kontakta miljökontoret på miljobygg@mora.se för att få veta vad som gäller. Det gäller både privatpersoner och företag.

Senast uppdaterad: 11 januari 2023