Torghandel

Är du intresserad av att sälja varor utomhus? I Orsa finns några fasta torghandelsplatser och nedanstående gäller för att kunna nyttja dessa.

Bild på torghandel

Det finns fem stycken platser för torghandel längs med Järnvägsgatan i centrala Orsa. Du ansöker om en plats hos Näringslivskontoret.

Torgplatserna disponeras kostnadsfritt under den tid ni fått avtalat. För att sälja varor på offentlig plats ska du också söka tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På Polisens hemsida finns även aktuella avgifter för ansökan.

Observera att ni först ansöker om en plats hos Orsa kommun via Näringslivskontoret. När ni fått en bekräftad plats gör ni ansökan hos Polisen.

  • Försäljning får endast ske under avtalad tid och tillståndet är personligt. Samma person kan få flera försäljningstillstånd ‒ om det finns plats.
  • Om du bokat en plats som du inte kommer nyttja är du skyldig att avboka denna. Avgift för tillstånd eller andra eventuella kostnader för säljaren återbetalas normalt inte.
  • Som säljare ansvarar ni för att platsen som nyttjas hålls ren från skräp samt att cykel- och gångbana och körbanan på Järnvägsgatan inte blockeras.
  • Torgplatserna har inte tillgång till el och affärerna runt om kring hälsar att de inte kan hjälpa till med el.
  • Som säljare måste du på ett väl synligt sätt upplysa köparen om vem du är, din adress och telefonnummer.
  • Om du säljer livsmedel måste livsmedelslagstiftning följas.
  • Säljaren ansvarar för att området städas och ställs i ordning omgående efter försäljningstidens slut.
Senast uppdaterad: 11 mars 2024