Anhörigstöd, avlastning

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan söka anhörigstöd. Även om du gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du också behöva avlastning och tid för dig själv.

Händer som håller i ett rött hjärta

Som anhörig kan du få stöd och råd genom kommunen.

Vem kan få stöd?

Barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar som vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till anhörigstöd från kommunen.

Med närstående menas en person i familjen, som till exempel en partner, ett syskon, ett barn eller nära släkting. Det kan också vara en vän, en äldre eller kanske en granne.

Din närstående kan till exempel vara någon som

 • är sjuk under en längre tid
 • har missbruksproblem
 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • är i behov av omsorg.

Det finns olika former av stöd

Anhörigstöd i Orsa kommun erbjuder

 • Personal med kunskap och erfarenhet
 • Råd, stöd och vägledning
 • Stödsamtal
 • Anhörigvårdarkort
 • Träffpunkt där du bara kan vara, fika, få en pratstund och träffa andra anhöriga.
 • Anhöriggrupp. I en anhöriggrupp får du möjlighet att träffa andra i liknande situation för att utbyta erfarenheter, få råd och hämta kunskap och kraft.
 • Föreläsningar och informationsträffar
 • 10 timmar fri avlösning i hemmet för anhörigvårdare

Information

Med anledning av den ökade smittspridningen och de lokala allmänna råden för Orsa kommun har Anhörigcenter pausat all gruppverksamhet.

Välkommen att boka tid för enskilda samtal, eller telefonsamtal.

Anhörigcenter är öppet under anpassade former men du måste boka ditt besök i förväg.

Välkommen att kontakta anhörigcenter på telefon 0250–55 22 64 eller via kommunens växel 0250-55 21 00.

Senast uppdaterad: 15 januari 2021