Ensamkommande barn och ungdomar

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att ansöka om asyl och som inte har någon medföljande förälder eller annan vårdnadshavare med sig, kallas ensamkommande barn.

För ensamkommande barn är det kommunerna som ansvarar för barnens boende, vård och skola. Detta gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Det är Migrationsverket som anvisar kommuner att ta hand om ensamkommande barn. Hur många barn en kommun tar emot beror på hur stor kommunen är och hur kommunens tidigare mottagande se ut.

Läs mer om ensamkommande barn på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024