Fritid och mötesplatser

Här hittar du information om vart du som nyanländ i Sverige och Orsa kan hitta sammanhang och mötesplatser för din fritid.

I Orsa finns många olika föreningar och mötesplatser. Information om vad respektive organisation har att erbjuda finner du på deras webbplats.

Orsa för Mångfald
Orsa för Mångfald är en förening som vill främja gemenskap, kultur och ömsesidig integration genom skapandet av mötesplatser och aktiviteter för alla. Föreningen ordnar språkkafé där du kan prata, fika, få läxhjälp eller hjälp med information du inte förstår. De har även olika eveneman som utflykter, kvinnoträffar, skidturer, grillning och andra evenemang där du får möjlighet att möta nyanlända.

Orsa för mångfalds Facebooksidalänk till annan webbplats


Varje organisation ansvarar själv för sin verksamhet och för att informationen är korrekt.

Senast uppdaterad: 12 februari 2019