Fritid och mötesplatser

Här hittar du information om var du som är nyanländ i Sverige och Orsa kan hitta sammanhang och mötesplatser för din fritid.

I Orsa finns många olika föreningar och mötesplatser. Information om vad de olika organisationerna har att erbjuda finner du på deras webbplats.

Orsa för Mångfald
Orsa för Mångfald är en förening som vill främja gemenskap, kultur och ömsesidig integration genom att skapa mötesplatser och aktiviteter för alla. Föreningen ordnar språkkafé där du kan prata, fika, få läxhjälp eller hjälp med information du inte förstår. De ordnar även utflykter, kvinnoträffar, skidturer, grillning och andra evenemang.

Varje organisation ansvarar själv för sin verksamhet och för att informationen är
korrekt.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024