Avgifter och taxor för stöd och omsorg

Kommunen tillämpar maxtaxa. I korthet innebär det att du ska ha pengar kvar för att täcka dagliga levnadskostnader innan den kommunala avgiften kan tas ut.

Sedlar och mynt på ett träbord

Den del av din inkomst som kommunen får ta i anspråk kallas avgiftsutrymme, dock finns en maxtaxa som begränsar vad kommunen får ta betalt av dig.

Maxtaxan är 2 138 kronor per månad. Maxtaxan omfattar avgifter för hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, dagvård och korttidsvård. I maxtaxan ingår inte avgift för matportioner eller matabonnemang


Vårdnivåer och avgifter

Nivå

Antal timmar per månad

Maximal avgift per månad

1

Upp till 1

380 kronor

2

Upp till 2

760 kronor

3

Upp till 3

1 140 kronor

4

Upp till 4

1 520 kronor

5

Över 4

2 138 kronor


Trygghetslarm: 400 kronor per månad

Dagverksamhet vård: 45 kronor per dag
Dagverksamhet mat: 55 kronor per portion

Tillfällig ledsagning: 100 kronor per tillfälle, max 500 kronor per mån

Vårdavgiften är 70 kronor per dygn och avgiften för mat är 120 kronor per dygn

Vårdavgift i särskilt boende: 2 138 kronor per månad

Matabonnemang särskilt boende: 3 650 kronor per månad
Kostnad förbrukningsmaterial: 150 kronor per månad
Kostnad hjälpmedel: 50 kronor per månad

Hyra tillkommer.

Lunchabonnemang: 1 650 kronor per månad

Hyra tillkommer.

Boendestöd enligt Socialtjänstlagen: se vårdnivåer
Gruppbostad: Kostnad för hyra grundar sig på storleken på lägenhet.
Korttidshem: Vid vistelse på korttidshem betalas egenavgift för kost, 80 kronor per dygn.

  • Barn och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård
  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kronor 
  • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet: 150 kronor 

Vid sent avbokat eller om du inte är hemma vid besöket enligt avtalad tid tas det ut en avgift på 350 kronor.

För dig som är inskriven i Hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.

Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som inte har hemtjänst, men är inskriven i hemsjukvården, är maxavgiften: 450 kronor per månad.

Med autogiro kan du betala dina räkningar från Orsa kommun enkelt och i tid.

Pengarna dras automatiskt från ditt konto för överföring till Orsa kommun på förfallodagen.

Orsa kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På räkningen framgår att den kommer att betalas via autogiro. Om uppgifterna stämmer behöver du bara se till att det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen.

Har du frågor som gäller innehållet i fakturan, det vill säga den tjänst du ska betala för, finns namnet och telefonnumret där du kan få upplysningar angivet längst ner på fakturan.

Om du vill avbryta betalningarna via autogiro eller ändra de uppgifter som du lämnat meddelar du detta skriftligen till Orsa kommun.

Blankett för anmälan om autogiro , 233.3 kB.

Blanketten skickas till:
Älvdalens Kommun
Susanne Enochsson
Torget
790 90 SÄRNA

Kom ihåg att underteckna anmälan!

Senast uppdaterad: 9 februari 2021