Serviceboende

Serviceboendet Längtan är en boendeform för vuxna med funktionsvariation där man förutom sin egen lägenhet har tillgång till en gemensamhetslokal. Där träffas man tillsammans med personal för att äta gemensamma måltider och umgås.

Grupp visar enighet genom att hålla händerna in mot mitten av en cirkel.


Serviceboende i Orsa

Boendeformen erbjuder även bra möjligheter till en aktiv fritid och att delta i samhällets utbud av kulturaktiviteter. I anslutning till gemensamhetslokalen ligger personalgruppens kontor. Förutom att personalen anordnar gemensamma aktiviteter arbetar man med att stödja brukarnas olika individuella behov i deras lägenheter. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Boendet finns på Stensgatan i Orsa.

Det är biståndshandläggare hos Norra Dalarna Myndighetsservice som beviljar plats på serviceboende.

Senast uppdaterad: 3 januari 2022