Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. I sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som praktiskt måste ordnas med när en närstående har gått bort.

Stearinljus och röd ros på ett bord, svart bakgrund. Foto.

Alla i Sverige har rätt till en begravning. En begravning kan vara borgerlig eller religiös. En religiös begravning följer en viss ordning, medan en borgerlig ceremoni kan utformas helt efter andra önskemål, utan religiösa inslag.

Vem betalar begravningen?
Det är dödsboet som ska betala begravningen och det är viktigt att dödsboets pengar först och främst används till begravningen.

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader
I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska kommunen meddelas innan kontakt tas med begravningsbyrån. Du kan få hjälp med kostnader för begravning med ett halvt basbelopp, inklusive gravsten. Ett halvt basbelopp är 47 300 kronor år 2020 och för 2021 är det beräknat till 47 600 kr. Om det finns tillgångar, till exempel en bil, så räknas värdet på bilen bort från summan.

Kom ihåg! Ansök om ekonomisk hjälp från kommunen innan beställning görs hos begravningsbyrån. Annars kan du bli betalningsansvarig.

Tänk på detta
Kostnaderna för begravningen är viktiga och betalas alltid i första hand. Anhöriga ska inte betala några räkningar innan en dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord. När man får en räkning, är det bra att ringa direkt till företaget och begära tre månaders uppskov, förklara att det saknas pengar och att en boutredning ska göras.

Kom ihåg ! Stoppa autogiron.

Du gör din ansökan med denna blankett: Ansökan om begravningskostnader

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Läs mer om bouppteckningar på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

När någon avlider och det saknas medel som täcker de kostnader som uppkommer i samband med en begravning, kan de anhöriga vända sig till socialkontoret för att få hjälp med att göra en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan är kostnadsfri och görs av kommunen inom två månader efter dödsfallet.

Saker du ska ta reda på:

  • Finns det kontanter?
  • Bankkonto
  • Pension
  • Kapitalvaror, till exempel bil, symaskin och andra saker som används under en lång tid.
  • Värdet av ägodelar, till exempel möbler, husgeråd
  • Finns det försäkringar? Vem är förmånstagare?

Den avlidna får inte äga någon fastighet eller tomträtt, om så är fallet måste en bouppteckning göras.

Tänk på detta

Anhöriga ska inte betala skulder innan en dödsboanmälan eller bouppteckning har gjorts. Ring istället till fordringsägarna och begär tre månaders uppskov. När dödsboanmälan är klar skickar man en kopia på dödsboanmälan till fordringsägarna och ansöker om att skulden skrivs av.

Stoppa även autogiron!

Blanketter för dödsboanmälan

Dödsboanmälan

Uppgifter för dödsboanmälan

Samtycke dödsboanmälan

 

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud. Vem som är begravningsombud i Orsa kommun kan du läsa på Länsstyrelsens webbplats.

Begravningsombud på Länsstyrelsen Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Känner du att du vill få hjälp att bearbeta din sorg? Att uppleva sorg i livet är naturligt vid förlust av den som står dig nära. Det finns olika sätt att reagera på sorg och ibland kan vi behöva hjälp för att hantera sorgen. Det kan vara mycket annat som händer i livet och därför är det bra om någon utifrån stöttar och lyssnar.

Här kan du läsa mer:

Efterlevandeguiden - pensionsmyndigheten.selänk till annan webbplats

1177 - Dödsfalllänk till annan webbplats

1177 - När någon nära dör (för barn och unga)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 4 november 2020