Arbetsmarknad, integration och utveckling

Du som står utanför arbetsmarknaden kan genom kommunen delta i aktiviteter och projekt med mål att hitta en väg till egen försörjning genom arbete eller studier.

Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vårt syfte är att stärka och stimulera varje individ till att komma ut i egen försörjning så snabbt som möjligt.

Vi på arbetsmarknadsenheten samverkar med andra myndigheter och kommunala verksamheter och har det kommunala aktivitetsansvaret.

Arbetsträningsställen

Orsa kommun har ett antal praktik och arbetsträningsställen med olika inriktning för människor som behöver hjälp med att komma närmare arbetslivet. I våra verksamheter har du möjlighet att prova på arbetslivet utifrån dina egna förutsättningar.

Våra arbetsträningsställen:

Integrationsenheten hjälper nyanlända människor i Sverige som ska bosätta sig i Orsa kommun.

Integrationsenheten driver just nu två projekt:

  • Förstärkt föräldrastöd
  • Ökad integration.

Kontakta integrationsenheten för information.

På arbetsförmedlingen och platsbanken hittar du lediga jobb.

Lediga tjänster i Orsa kommun finns på sidan:

En dörr in är till för dig som vill förändra din situation, till exempel komma ut på arbetsmarknaden. Här får du hjälp av ett team bestående av representanter från Orsa kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget.

EDI är ett komplement till varje enskild myndighet. I EDI samarbetar myndigheter för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället med personal från:

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Individ- och familjeomsorgen
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Region Dalarna.

För att göra en anmälan till EDI-teamet ska du fylla i blanketten som finns att hämta på Arbetsmarknadsenheten på Orsa Lärcentrum, Barkgatan 22 eller se anmälningsblanketten nedan.

Hur går ett möte till?
Efter att vi har fått in din ansökan blir du kallad till ett första besök. Vid ditt första besök kommer du att få träffa ett par personer som arbetar i teamet och tillsammans med dig samtalar vi kring din situation. Efter ditt besök gör teamet en sammanfattning av vad som diskuterats och tittar på möjliga förslag för dig att gå vidare med. Oftast bokar vi en andra träff med dig för att du ska kunna vara delaktig i det som teamet diskuterat. Du är aldrig tvungen att gå vidare med det som föreslås.

Samtycke och tystnadsplikt
För att personalen i teamet ska kunna ge dig så bra stöd och information som möjligt behöver du godkänna att de tar fram relevanta uppgifter om dig genom ett samtycke. Det finns en blankett för samtycke som du kan fylla i innan eller under mötet. Personalen i teamet har tystnadsplikt.

Tillsammans bildar ovannämnda myndigheter ett EDI-team. Teamet är experter på de egna verksamheterna, och har god kännedom om andra viktiga funktioner inom kommun och andra aktörer. EDI-teamet fungerar rådgivande för både dig som individ och för handläggare från de olika verksamheterna.

Är du i behov av en träff med EDI-teamet?
För att få hjälp hos EDI har du en vilja att förändra din situation. Du kan själv söka dig till teamet, eller få hjälp av någon anhörig att komma i kontakt med EDI. En handläggare från någon av myndigheterna kan också hjälpa dig att få komma till EDI-teamet.

För att anmäla dig till "En dörr in – EDI" behöver du fylla i följande blanketter:

Anmälningsblankett EDI , 214.2 kB.

EDI - samtycke , 234.9 kB.

Är du mellan 18 och 64 år och varken arbetar, studerar eller på annat sätt står
utan ersättning? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.

En väg framåt för dig som är utan försörjning
Steget före är ett gemensamt projekt i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner som handlar om att erbjuda en väg framåt för dig som är utan jobb och/eller försörjning.

  • Är du nyfiken på att få stöd i att hitta din väg till egen eller rätt försörjning?
  • Är du anhörig till hemmavarande personer och vill ha stöd?

Varmt välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i den kommun du är skriven i så pratar vi om hur vi kan vara ett stöd för dig!

Våra kontaktuppgifter:
stegetfore@mora.se, tel 0250–261 94 (Maria)
stegetfore@orsa.se, tel 0250–55 21 34 (Sebastian)
stegetfore@alvdalen.se, tel 0251–313 69 (Henrik)

AME är i behov av arbetsställen som kan ta emot praktikanter. Om du som arbetsgivare har möjlighet att ta emot en person, eller flera, kontakta Johanna Bergman 0250-55 21 69 för att få mer information.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024