Bostadstillägg för pensionärer

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker.

Från januari 2020 tillämpas nya regler gällande beräkning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per månad.

Läs mer om bostadstillägg och gör beräkningen på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 januari 2020