Budget- och skuldrådgivning

Budget och skuldrådgivning är en kostnadsfri service till kommunens invånare och stödet från rådgivaren är frivilligt och sekretessbelagt.

Rådgivaren kan hjälpa dig med ekonomiska beräkningar för att få en översikt och ge råd om:

  • en budget för ditt hushåll
  • hur utgifternas storlek kan förändras
  • få bättre villkor hos fordringsägare
  • ge råd vart du vänder dig
  • ge förslag för att undvika att din situation förvärras
  • ge förslag på lösningar
  • hjälp vid skuldsanering.
Senast uppdaterad: 25 september 2019