Stipendier och fonder

Här presenterar vi några möjligheter att söka stipendier och fonder.

Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

Stiftelsens syfte och villkor

Fonden instiftades hösten 1999, och dess syfte är att ge ekonomisk hjälp i form av stipendier till ungdomar för deras studier antingen inom musik och sång på gymnasial eller högre nivå, eller naturvetenskapliga studier på universitets‑ och högskolenivå.

Ansökan

För att kunna få del av stipendierna måste den sökande eller någon av dennes föräldrar vara folkbokförd i Orsa kommun. Ansökan om stipendium skall vara styrelsen för fonden tillhanda senast 15 oktober. Utbetalning av stipendierna sker under december månad. Blankett för ansökan finns hos kommunkontoret och Handelsbanken i Orsa.

Vidare information kan ges av ledamöter i fondstyrelsen:
Jan Segerstedt, 072-734 08 20
Leif Göras, 070-683 62 46
Einar Skött 070-983 91 64

Bröderna Molanders stiftelse

Går du sista året på högskole- eller annan eftergymnasial utbildning kan du söka stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse. Det är Region Dalarna som delar ut detta stipendium.

Läs mer om regler och krav på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Bakgrund

Den 14 juli 1916 donerade grosshandlaren Carl Adolf Molander etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget/Region Dalarna till förvaltare av stipendiefonden.

Senast uppdaterad: 15 februari 2021