En dörr in – EDI

En dörr in – EDI är ett samverkansteam som riktar sig till dig som är mellan 16 och 64 år, folkbokförd i Orsa kommun och i behov av samordnat stöd från minst två av teamets verksamheter.

En dörr står på vid gavel. Utanför skiner solen över gröna fält. Foto.

En dörr in - EDI är till för dig som vill förändra din situation, till exempel komma ut på arbetsmarknaden. Här får du hjälp av ett team bestående av representanter från Orsa kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Dalarna.

EDI är ett komplement till varje enskild myndighet. I EDI samarbetar myndigheter för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället med personal från:

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Individ- och familjeomsorgen
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Region Dalarna

För att göra en anmälan till EDI-teamet ska du fylla i blanketten som finns att hämta på Arbetsmarknadsenheten på Orsa Lärcentrum, Barkgatan 22, eller se anmälningsblanketten nedan.

Hur går ett möte till?
Efter att vi har fått in din ansökan har teamet ett möte för att diskutera möjliga förslag för dig att gå vidare med, allt utifrån ditt behov av stöd. Den aktör som blir aktuell återkopplar till dig för att boka ett första möte. Du är aldrig tvungen att gå vidare med det som föreslås, då detta är en egenanmälan.

Samtycke och tystnadsplikt
För att personalen i teamet ska kunna ge dig så bra stöd och information som möjligt behöver du godkänna att de tar fram relevanta uppgifter om dig genom ett samtycke. Det finns en blankett för samtycke som du kan fylla i innan eller under mötet. Personalen i teamet har tystnadsplikt.

Tillsammans bildar ovannämnda myndigheter ett EDI-team. Teamet är experter på de egna verksamheterna, och har god kännedom om andra viktiga funktioner inom kommun och andra aktörer. EDI-teamet fungerar rådgivande för både dig som individ och för handläggare från de olika verksamheterna.

Är du i behov av en träff med EDI-teamet?
För att få hjälp hos EDI har du en vilja att förändra din situation. Du kan själv söka dig till teamet, eller få hjälp av någon anhörig att komma i kontakt med EDI. En handläggare från någon av myndigheterna kan också hjälpa dig att få komma till EDI-teamet.

För att anmäla dig till "En dörr in – EDI" behöver du fylla i följande blanketter:


Anmälningsblankett EDI , 214.2 kB.EDI - samtycke , 234.9 kB.

Senast uppdaterad: 2 april 2024