Anmäl oro för barn och unga

Misstänker du att ett barn far illa? Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du känner en oro för att göra en anmälan. Det är sedan socialtjänsten som utreder om barnet behöver stöd eller hjälp.

Har du frågor och funderingar?

Du är alltid välkommen att ringa till oss kring barn som du oroar dig för. Du behöver inte vara säker på att det är så illa som du misstänker, utan du kan kontakta oss utifrån den oro som du har.

Som privatperson har du rätt att vara anonym, men det underlättar i en eventuell utredning om du uppger vem du är. Du kan göra din anmälan anonymt via e-tjänsten. Om du kontaktar oss via telefon och vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn.

Socialtjänsten beslutar först och främst om det finns anledning att inleda en utredning kring barnet eller inte.

Om en utredning inleds kommer en handläggare att:

  • hämta in mer information om hur barnet har det
  • undersöka om barnet har behov av skydd eller stöd
  • arbeta tillsammans med familjen för att se vilket eventuellt stöd som passar barnet, ungdomen och familjen bäst

Socialtjänsten försöker hjälpa och stötta barn och föräldrar att stärka det som redan fungerar bra i familjen.

Vissa yrkesgrupper har en skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa. Detta gäller bland annat personal

  • på skolor
  • i socialtjänsten
  • i sjukvården.

Om anmälningsskyldighet, se Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024