Familjehem, jourhem, kontaktperson

Om du eller din familj behöver stöd i vardagen för kortare eller längre tid finns möjlighet att få hjälp.

Svårigheter i familjen kan göra att barn och unga för en viss tid behöver bo hos en annan familj. Det kan bero på skadligt bruk och beroende inom familjen, sjukdom eller funktionsnedsättning. Då kan man få stöd i form av ett familjehem.

Jourhem är stöd under en kortare tid i en akut situation.

En kontaktperson är någon som, för en kortare eller längre tid ställer upp och ger dig stöd.

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj. Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har skadligt bruk och beroende eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund, men även enligt Lagen om vård av unga(LVU).

Ansök om familjehem

Kontakta kontaktcenter om du har behov av familjehem.

Om barnet har funktionsnedsättning är det Norra Dalarnas Myndighetsservice du ska prata med.

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i det långa loppet. I ett jourhem är det alltså meningen att barnet ska stanna en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i till exempel ett familjehem.

Kontakta kontaktcenter om du har behov av jourhem.

Kontaktperson/-familj är ett bistånd enligt socialtjänstlagen, som avser barn/unga och deras familjer. Även vuxna i behov av stöd kan få en kontaktperson. Det är en förebyggande och stödjande insats och den mest vanligaste behovsprövade insatsen för barn och unga. En kontaktperson eller kontaktfamilj är någon som, för en kortare eller längre tid, aktivt ställer upp och stödjer en medmänniska eller en familj.

Vem kan få en kontaktperson eller en kontaktfamilj?

  • Vuxna i behov av stöd.
  • Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.
  • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.
  • Barn som behöver stöd när de har övervakat umgänge med en förälder.

Kontakta kontaktcenter om du har behov av kontaktperson eller kontaktfamilj.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024