Familjens hus

Publicerad: 5 mars 2024

Orsa kommun har sin lokala version av familjecentral, kallad Familjens hus eller Familjehälsan. Det är en lokal överenskommelse mellan Orsa kommun, Region Dalarna och Orsa församling för att skapa bättre samordning, stöd och hjälp till familjer.

En leende pojke pekar mot kameran. Foto.

Familjehälsan jobbar hälsofrämjande, tidigt förebyggande, stödjande och är en mötesplats som anpassas efter hela familjens livssituation. Familjehälsan riktar sig till blivande föräldrar, barn, föräldrar och andra viktiga vuxna kring barnet.

Verksamheter inom Familjens hus

I Orsa är verksamheterna inom Familjens hus placerade på olika platser. Öppna förskolan i Orsa församlings regi är själva navet och fungerar som en mötesplats för blivande föräldrar, föräldrar och barn. Den öppna förskolan är öppen måndag, tisdag och fredag klockan 9–11.30 i församlingshemmet i centrum och vid vissa tillfällen i Skattunge kyrka. Föräldrar ges möjlighet till sånglek, spädbarnsmassage och föräldrastödsgrupper, pyssel och givande samtal, samtidigt som de har tillgång till stöd och rådgivning. Här finns också ett café för umgänge.

På vårdcentralen i Orsa finns barnmorskemottagning (BMM, MVC), barnavårdscentral (BHV, BVC) och mödra- och barnhälsovårdspsykolog. Aktörer inom Familjens hus är också socialtjänsten och förskolan som tillsammans samarbetar med barnhälsovården.

Senast uppdaterad: 5 mars 2024