Alla kan få samlevnadsproblem vid olika tidpunkter i livet. Om det känns svårt att själv hitta lösningar kan ni vända er till familjerådgivningen. Mora, Malung, Sälen, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam familjerådgivning. Hit kommer par, sambos, gifta, särbos eller separerade, oavsett sexuell läggning och ursprung som har relationsproblem och som behöver stöd och hjälp. Åldersgräns 18 år. Telefonrådgivning, nyanmälningar och övriga ärenden window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid10_24fea06916a58941706d3494 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid10_24fea06916a58941706d3494 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om du vill ta kontakt med oss för information, samtal eller rådgivning, ring oss på vår telefontid till 0250-27 100 . En familjerådgivare svarar i telefonen och ställer några frågor för att få en första bild av vad du önskar få hjälp med. Vill du lämna återbud eller andra korta meddelanden går det bra att göra det på vår telefonsvarare. Det går också att skicka e-postmeddelande till familjeradgivningen@mora.se (ej nyanmälningar). Observera att tillfälliga ändringar i telefontiden kan förekomma. Information om tillfälligt avvikande telefontider kan du höra om i telefonsvararen. Vad är familjerådgivning? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d33eb .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d33eb .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); 1995 kom en ändring i Socialtjänstlagen som slår fast att varje kommun är skyldig att erbjuda familjerådgivning till den som begär det. I norra Dalarna samarbetar Malung-Sälens, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner kring en gemensam familjerådgivning - Kommunernas familjerådgivning. Familjerådgivningen administreras av Mora socialförvaltning och administrativ chef är avdelningschef för individ- och familjeomsorgen Pia Blomstedt . Inom familjerådgivningens ram finns också Familjefrid som erbjuder hjälp när det förekommer våld i nära relation. Vi tar emot våldsutsatta och våldsutövare i pågående eller tidigare relation. Läs mer om Familjefrid Hur går familjerådgivning till? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d33ee .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d33ee .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Familjerådgivaren tar emot efter tidsbeställning per telefon. Vid första samtalet planerar vi vilka frågor vi ska arbeta med tillsammans och hur ofta, samt när vi ska träffas. Det kan bli ett eller flera samtal under kortare eller längre tid. Samtalen varar cirka 1½ timme. Samtalen leds av 1 eller 2 familjerådgivare. Tystnadsplikt På familjerådgivningen gäller absolut sekretess. Det betyder att vi har en förstärkt tystnadsplikt. Familjerådgivarna för inga journaler. Den som så önskar behöver inte tala om vad han eller hon heter. De enda tillfällen då vår tystnadsplikt bryts är om en familjerådgivare får veta att ett barn utsätts för fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Familjerådgivaren är då skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Språk När det finns behov arbetar familjerådgivarna med tolk. Inga avgifter Samtal på familjerådgivningen är kostnadsfria. Öppettider Familjerådgivningen kan erbjuda samtal måndag-fredag 8.00-17.00. Filialmottagning i Malung en dag varannan vecka. Filialmottagning i Särna en dag varannan vecka. Hitta till våra mottagningar. När kan jag söka hjälp? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d33ef .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d33ef .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Här är några exempel när det går att söka hjälp hos familjerådgivningen: Ni har svårt att prata med varandra. Ni vill hitta tillbaka till varandra. Ni vill förbättra det sexuella samlivet. Ni funderar på att separera. Otrohet. Svartsjuka. Ni är inte överens om det praktiska eller ekonomiska. Konflikter, gräl och våld. Familjefrid window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_1d2d77cc1781be492771bb98 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_1d2d77cc1781be492771bb98 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Familjefrid Vänder sig till dig som är utsatt eller utövar våld i nära relation. Oftast arbetar vi med enskilda kontakter även om ni fortfarande är ett par. Vi gör bedömningen om vi anser att det är lämpligt med eventuella parsamtal. Familjefrid  – Mora kommun Presentation av familjerådgivarna window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d33fc .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d33fc .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Karin Cervin Socionom, auktoriserad familjerådgivare, såväl kommunal som kyrklig. Grundläggande psykoterapiutbildning, steg-1, i psykodynamisk psykoterapi. Parterapi utbildning motsvarande steg-2 med psykodynamisk inriktning. Par utbildning i EFT (Emotional focused therapy). Utbildning i samarbetssamtal, sexologi och i arbete med våld i nära relationer. Mångårig erfarenhet av socialt arbete längst inom familjerådgivning och familjerätt. Göran Lindén Mentalvårdare. Grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi, steg-1 och kognitiv psykoterapi, steg-1. Utbildning inom idrottspsykologi och mental träning. Mindfulnessinstruktör. Mångårig erfarenhet av arbete med vuxna främst enskilt, men även med par och grupper. Flerårigt arbete inom samtalsmottagning för barn och unga samt på behandlingshem. Kontaktperson för Älvdalens kommun. Dalida Rokka Leg. Psykoterapeut. Leg. Hälso- och Sjukvårdskurator. Handledare och Lärare i Psykoterapi (KBT), medicine magisterexamen i bildterapi. Har erfarenhet av specialistpsykiatri, primärvård och specialiserad ätstörningsvård. Victoria Sparr Socionom, grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Utbildad BOF terapeut (Barnorienterad familjeterapi). Utbildning i sexologi. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män. Leg psykoterapeut. Mångårig erfarenhet av arbete i socialtjänsten, familjerådgivning samt som kurator inom barn och ungdomspsykiatri. Kontaktperson för Malung-Sälens kommun.  Susanne Wittkull Socionom, Leg. psykoterapeut, KBT. Auktoriserad familjerådgivare. Handledare. Utbildning i bland annat systemisk familjeterapi, sexologi, kris och trauma samt samarbetssamtal. Gruppledare i icke-våldsgrupp för män och PREP. Har mångårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete, våld i nära relationer, kurativt arbete inom skola och somatisk vård samt arbete med flyktingar. Johanna Östergren Socialpedagog, grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Utbildning i miljöterapi och sexologi. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män. God HBTQ-kompetens. Har mångårig erfarenhet av kurativt arbete inom skola och ungdomsmottagning samt institutionsbehandling av barn och familjer. Kontaktperson för Älvdalens kommun. Peter Östergren Socionom, grundläggande psykoterapiutbildning, steg-1, i kognitiv psykoterapi. Auktoriserad familjerådgivare. Utbildning i barnorienterad familjeterapi, miljöterapi och sexologi. Mindfulness instruktör. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män. Har mångårig erfarenhet av Barn- och ungdomspsykiatri samt institutionsbehandling av barn, ungdomar och familjer. Har mångårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete. Kontaktperson för Malung-Sälens kommun. Våra samtalsmöjligheter window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d33fe .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d33fe .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Traditionell familjerådgivning Vänder sig till er som önskar komma på flera samtal till samma familjerådgivare. Vi arbetar på ert uppdrag och har inga begränsningar i samtalens omfattning. Det vanligaste är att vi träffas 3-5 samtal. Vi avsätter 1,5 timme/gång för par och 1 timme för enskilda. Samtalen är kostnadsfria. Vanligtvis har vi väntetider för att få komma på dessa samtal. Ett samtal Vänder sig till er som vill komma på endast ett samtal. Kanske vill ni pröva om familjerådgivning kan vara något för er. Ni kanske vill starta en förändringsprocess och har förhoppning om att ett samtal kan räcka. För det här alternativet tar du kontakt med oss på en särskild telefontid. Om det har förekommit eller förekommer våld i relationen är detta inte ett alternativ för dig/er. Detta samtal kan vi erbjuda med kortare väntetid. Kommer ni fram till att ett samtal inte räcker får ni kontakta oss på ordinarie telefontid och göra en nyanmälan till traditionell familjerådgivning. Hitta hit window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid10_6ef261f316d25e3acfedd0c .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid10_6ef261f316d25e3acfedd0c .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Besöksadress Mora Kyrkogatan 5 , ingång från gården. Observera att bilden på Google Maps inte stämmer, ingången är på baksidan av andra sidan av Kyrkogatan. Filialmottagningar Malung - ”Vita villan” Storgatan 47 (torsdagar ojämna veckor) Särna - Kyrkbacksgården (onsdagar jämna veckor) Böcker window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d3615 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d3615 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om kärleksrelationer Närmare varandra, 9 veckor till en starkare parrelation. Burman et al. (2018) Håll om mig. Sue Johnson. (2016). Kärlekens ACT. Stärk din relation med commitment therapy. Harris. (2012). Konsten att hålla ihop. En handbok i kärlek. von Sivers, Lindgren. (2012). Kärlekens fem språk. Chapman. (2012). Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation. Josefsson, Linge. (2008). Verktyg för varaktig kärlek. Markman, Stanley, Blumberg. (2004) 7 gyllene regler för en varaktig kärleksrelation. Gottman. (2002). Sex och Samliv Kåt glad och tacksam. Attityder till sex och kärlek som förändrar ditt liv. Sanner. (2020). Ja till njutning: Sex och självkänsla efter femtio – Sanner. (2020). Du, jag och sex: om lust och närhet i parrelationer. Flink, Linton. (2019) Lust och olust, om sex, närhet och anknytning. Drevstam. (2019) Att vilja men inte kunna – om sex som gör ont. Lundberg. (2019) Boken om sex. Ekdahl. (2019) Respekt: en Sexbok för killar. Perez. (2018). Hallongrottan. Sandra Dahlen. 2017 Lätta sexboken. Perez. (2014). Om barn och föräldraskap Närvarande föräldraskap. Siegel, Bryson. (2020) Miraklets tid (0-2 år), Montgomery. (2019) Föräldramagi, Montgomery. (2019) Fantasins tid – förskoleåldern (2 – 6 år). Montgomery (2020) Självkänslans tid (6 – 13 år) Montgomery. (2020) Frigörelsens tid (13 – 19 år). Montgomery. (2021) Håll om mig, släpp mig fri – om barns anknytning till föräldrar. Lundberg. (2019) Förstå ditt barns hjärna. Siegel, D och Payne, T. (2019). Vad alla föräldrar borde få veta, barnets första 12 år. Rhoudin och Lalouni. (2019). Din kompetenta familj. Juul. (2018). Problemskapande beteenden vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Hejlskov Elven. (2018). Explosiva barn, ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Greene. (2016). No drama discipline. Siegel, D och Payne, T. (2016). Anknytning i förskolan, vikten av trygghet och lärande. Malin Broberg m fl. (2013). Fem gånger mer kärlek: forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv: en bok till föräldrar med barn mellan 2 och 12. Forster. (2009). Kärlekens roll. Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna. Gerhardt. (2004). Separation Bonusföräldrar, möjligheter och fallgropar. Jesper Juul. (2019). Att skiljas med barn, föräldrar i två hem. Bergström. (2018) Vägen genom skilsmässan. Att hantera en förlorad kärleksrelation. Anna Bennich Karlstedt, (2017) Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. Abrahamsson, Danielsson. (2017) Skilj dig ordentligt! Separationshandboken. Pia Sehm. ( 2016) Gummimammor, plastpappor och bonusbarn. De Paula, Klang. (2012) För barn om separation När mamma och pappa skiljer sig: en bok för barn om skilsmässor. Menendez – Aponte. (2003) Våld Meningen med våld. Isdal. (2000). Pappor med våldsproblematik. Lindén, Breife. (2012). A typology of domestic Violence, Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence. Michael P Johnson. (2008). Relationspsykopater – om farlig och förförisk kärlek. Rusz. (2017) Övrigt Den mörka hemligheten. Josefsson, Linge. (2011). Allt som händer inuti, om tankar och känslor från A till Ö. Ahangaran. (2019) Vi är våra relationer. om anknytning, trauma och dissociation. Wennberg. (2010). Mindfulness i vardagen. Schenström. (2007). Länkar window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d375e .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_24fea06916a58941706d375e .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Familjefrid  – Mora kommun Mottagning ANOVA: Andrologi - Sexualmedicin - Transmedicin - Karolinska.se Skilsmässa  - domstol.se Vårdguiden  - 1177.se Sex och relationer  - 1177.se UMO.se - Ungdomsmottagningens hemsida Välj att sluta – telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar
Senast uppdaterad: 16 september 2019