Familjerådgivning

Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om ni har svårt att själva hitta lösningar kan ni vända er till familjerådgivningen.

Familjerådgivningen arbetar med par, enskilda och familjer. Vi arbetar med människor i alla åldrar, i olika skeenden i livet, med olika sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Hos oss har vi ett samarbete i en gemensam familjerådgivning för Orsa, Mora, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner.

Senast uppdaterad: 18 februari 2019