Adoption

Att adoptera är att bli förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis till arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas. Internationella adoptioner window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d46625 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d46625 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d46625' }; SolUtils.collapseElement(config); }); I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få ett medgivande för internationell adoption ska du enligt lag ha fyllt 18 år och antingen vara ensamstående, sambo, gift eller registrerad partner. Du måste också ha genomgått en föräldrautbildning . Beslut om att bevilja medgivande för internationell adoption fattas av gemensamma nämnden för social myndighetsutövning i Mora, Orsa och Älvdalen. Gör så här om du eller ni har funderingar på att adoptera: Kontakta oss på familjerätten för ett informationssamtal. Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption informerar vi er om den obligatoriska föräldrautbildningen. Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in. För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande från vår gemensamma nämnd. Underlaget till nämndens beslut sammanställs i en medgivandeutredning. Vad är en medgivandeutredning? En medgivandeutredning är: ett bedömningsunderlag för den gemensamma nämnden för ett eventuellt medgivande till adoption. en presentationen av dig eller er som adoptivföräldrar som kommer att skickas till utlandet inför adoptionen. Du kan läsa mer på webbplatserna: 1177 - adoption Adoptionscentrum Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Barnen framför allt - adoption Sveriges domstolar - adoption Adoption av närstående window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d47261 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d47261 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d47261' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om du vill adoptera din make/maka/partners barn ska du ansöka om adoption hos tingsrätten. Tingsrätten begär vanligtvis in en utredning från familjerätten inför sitt beslut. Familjerätten utreder och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Utredningen lämnas till tingsrätten som sedan fattar beslut om eventuell adoption. Du kan läsa mer på webbplatserna: 1177 - adoption Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Sveriges domstolar - adoption
Senast uppdaterad: 21 augusti 2023