Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas. Om föräldrarna bor tillsammans När ert barn fötts skickar Skatteverket en underrättelse till socialnämnden i mammans hemkommun. Ett brev skickas till mamman, med en kallelse till respektive kommun för att fastställa faderskapet eller föräldraskapet. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt lämnas information till Skatteverket om vem som är barnets fader/andre förälder. Om föräldrarna inte bor tillsammans Om ni inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning för att fastställa vem som är far till barnet. Ni kallas då till familjerätten. Föräldraskap När du som kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för dig som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap. Det är socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört som ansvarar för föräldraskapsutredningen. Anmäl gemensam vårdnad När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad. Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn? Att ha vårdnaden om ett barn - att vara vårdnadshavare - innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till. Läs mer på Skatteverkets webbplats .
Senast uppdaterad: 2 mars 2020