Resursteam

Individ- och familjeomsorgen kan du kontakta, oavsett din ålder, om du eller din familj behöver hjälp.

Resursteamet är en frivillig insats som kan hjälpa dig när du som enskild behöver stöd eller om situationen i familjen känns svår att lösa på egen hand. Resursteamet använder sig av olika former av stöd och hjälp när det av olika anledningar är svårt att få livssituationen att gå ihop. Det kan vara bekymmer med kommunikation, svårt med struktur och rutiner eller när det behövs hjälp med beroendeproblematik eller anhörigstöd.

Träffarna är i Resursteamets lokal eller i ditt hem om du önskar.

Du kan själv ta kontakt med oss i Resursteamet för mer information via telefon eller mejl.

Vi har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023