Ansvarsfördelning kommun och region

Kommunen har ansvar för hemsjukvården. Det betyder att vi ser till att du som inte kan ta dig till vårdcentralen kan få sjukvård i hemmet. Rena läkartjänster och specialinsatser svarar regionen fortfarande för. Du kontaktar vårdcentralen så ser de till att du får den hjälp du behöver.

Kommunen ansvarar för

  • hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
  • planerade och mer tillfälliga hembesök
  • rehabilitering i hemmet
  • anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
  • ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet.

Regionen ansvarar för

  • läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården
  • all sjukvård för dig som inte är inskriven i hemsjukvården.
Senast uppdaterad: 28 november 2022