Ansvarsfördelning kommun och region

Kommunen har ansvar för hemsjukvården. Det betyder att vi ser till att du som inte kan ta dig till vårdcentralen kan få sjukvård i hemmet. Rena läkartjänster och specialinsatser svarar regionen fortfarande för. Du kontaktar vårdcentralen så ser de till att du får den hjälp du behöver.

Kommunen ansvarar för:

  • Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
  • Planerade och mer tillfälliga hembesök
  • Rehabilitering i hemmet
  • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
  • Ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet

Regionen ansvarar för:

  • Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården
  • All sjukvård för dig som inte är inskriven i hemsjukvården.
Senast uppdaterad: 16 mars 2020