Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Inom kommunen har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tillsammans med verksamhetschefen för omsorg ett lagstadgat ansvar för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att se till att det finns lokalt anpassade rutiner att arbeta efter och att löpande se över och vid behov revidera dessa.

I uppdraget ingår även att utföra kontroll och tillsyn samt att anmäla allvarliga risker och brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Senast uppdaterad: 8 juli 2022