Tandvård

Ansvaret för den allmänna tandvården ligger hos Region Dalarna. Vissa sjuka, äldre och funktionshindrade har rätt till subventionerad tandvård, så kallad nödvändig tandvård.

Nödvändig tandvård är den tandvård som krävs för att du ska kunna äta, skratta, prata och för att du inte ska ha ont från dina tänder. Du har rätt till tandvård subventionerad av regionen om du

  • bor i ett särskilt boende för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboende
  • får hälso- och sjukvård i hemmet
  • bor i egen bostad men behöver mycket vård och omsorg
  • har en psykisk funktionsnedsättning och behöver mycket vård och omsorg
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Senast uppdaterad: 15 mars 2024