Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en långvarig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel. Ett särskilt tillstånd krävs för att få resa med färdtjänsten.

Färdtjänsten är en reseform som bygger på samåkning. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor som exempelvis sjukresor. Resorna genomförs med olika typer av servicefordon beroende på hur färdtjänsttillståndet ser ut.

Du får resa obegränsat med färdtjänsten i hela Dalarnas län samt upp till 30 kilometer utanför länsgränsen inom Sverige

Du som är folkbokförd i kommun i Dalarna kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst hos Dalatrafik

Ansök på Dalatrafiks webbplats Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du beställer i så god tid som möjligt för att dina önskemål om tider ska kunna tillgodoses.

Du ska boka din färdtjänstresa minst en timme före önskad avresetid. Vid beställning gällande kvällar och helger får man i regel vänta lite längre på att få ett servicefordon.

Färdtjänstresa kvällar och helger ska beställas minst två timmar före önskad avresetid. Du kan beställa både fram- och återresa vid samma tillfälle. Om du har en viktig tid att passa måste du uppge det vid beställningen. För att bli garanterad att vara framme en viss tid ska resan beställas minst två timmar innan resan ska genomföras.

Vid längre resor utanför för din hemkommun bör du beställa din färdtjänstresa senast klockan 18.00 dagen innan. När du beställer din färdtjänstresa får du veta vilken tid fordonet kommer.

Dalatrafiks beställningscentral samplanerar färdtjänstresor med andra serviceresor och därför får du inte alltid åka exakt den tid du önskar.

Beställ din resa hos Dalatrafiks beställningscentral på telefon 0774-44 00 00
(dygnet runt alla dagar) eller via mejl på bokning@dalatrafik.se.

Om fordonet inte kommit inom 20 minuter efter utlovad avresetid ringer du Dalatrafiks beställningscentral på telefonnumret ovan.

Avbeställning
Om du måste avbeställa din färdtjänstresa ska du göra det så snart som möjligt, dock senast 30 minuter före bokad avresetid. Om du inte avbeställer din resa kan du få betala för fordonets framkörningsavgift. Även plats för medresenär och ledsagare måste avbeställas. Om detta inte sker ska avgift ändå betalas.

Avbeställ din resa hos Dalatrafiks beställningscentral på telefon 0774-44 00 00.

Riksfärdtjänst innebär ersättning för personer som har merkostnader vid resa på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer. Resa med taxi/specialfordon kan bli aktuell först om sökanden inte klarar någon form av allmänna kommunikationer, inte ens med hjälp av ledsagare. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för att befintliga kommunikationer går för sällan eller vid fel tid, att det är långt till hållplatsen eller att lokal anslutning saknas. Det är funktionshindrets svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas samt behovet av ledsagare.

Beviljas du riksfärdtjänst skickas information om hur du bokar din resa tillsammans med beslutet ett resetillstånd.

Ansök om riksfärdtjänst på Dalatrafiks webbplats Länk till annan webbplats.

Om du behöver hjälp under resan i fordonet kan du beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte vistelsen på resmålet. Observera att det är du själv som ordnar ledsagare.

Ansök om ledsagare vid färdtjänst på Dalatrafiks webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 januari 2024