Beredskapsveckan

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats via MSB som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den genomförs alltid vecka 39.

Grannar som grillar vid elavbrott. Foto.

Grannar som tillsammans övar att laga mat utan el. Foto: Melker Dahlstrand, MSB.

Tema för Beredskapsveckan 2023: Öva!

Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det. Därför är årets tema Öva!

MSB har valt temat Öva! för att:

 • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis mat-temat under Beredskapsveckan 2022 till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.
 • Vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det.
 • Utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner.

I MSB:s webbaserade övningsverktyg "Sju dagar" Länk till annan webbplats., kan du utmana dig själv i att klara sju dagar utan el – oförberedd. Övningsscenariot utvecklas allt eftersom timmarna och dagarna går och det gäller att välja det smartaste sättet att hantera de utmaningar man ställs inför, exempelvis vad gäller behovet av mat och vatten.

Beredskapsveckan i Orsa kommun

Under beredskapsveckan 25 september – 1 oktober har du möjlighet att besöka kommunens kontaktcenter. Här finnas en krislåda uppställd med exempel på vad som är bra att ha hemma i händelse av en kris. Vi visar MSB:s film ”Sju dagar” på våra digitala skärmar. Du hittar också olika faktablad och broschyrer om hemberedskap. Vi vet att förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands beredskap.

Du är en viktig del av vår krisberedskap!

Läs mer om kommunens krisberedskapsarbete

Egen hemberedskap

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Gör en plan för hur du i hemmet ska ordna med vatten, mat, värme och kommunikation under en vecka.

Ett tips är att samla sakerna i en krislåda, då hittar du dem lätt när det behövs. Du kan behöva anpassa krislådan efter ditt hushålls egen situation och förutsättningar.

Ladda ned MSB:s checklista för din hemberedskap Länk till annan webbplats.

Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna vatten i alla lägen. Med några dunkar, en vanlig frys och möjlighet att koka ditt vatten kommer du långt.

Om du är frisk kan kroppen egentligen klara sig länge utan mat, men din mentala förmåga försämras snabbt om du inte äter. Du både tänker sämre och mår sämre. Se därför till att du har något att äta! Köp extra av sådant som du ändå brukar köpa annars.

Livsmedel vid kris – matförrådslista

Om det blir ett långvarigt strömavbrott, annan störning eller kris i samhället så har du som privatpersoner ett eget ansvar att ordna vatten och mat.

Livsmedelsverket har listat exempel på bra och hållbar mat att ha hemma, samt en tillhörande meny för hur en genomsnittlig vuxen kan få i sig tillräcklig energi under en vecka.

Ladda ner Livsmedelsverkets matförrådslista och menyförslag (PDF) Länk till annan webbplats.

Det behöver inte vara så kallt för att du snabbt ska bli nedkyld. Då blir din rörelse- och tankeförmåga sämre. Se till att ha en plan för alternativ uppvärmning av ditt hem och ha saker hemma som kan underlätta.

Vid en större olycka eller en kris behöver du få veta vad som händer, hur du själv ska agera och vad ansvariga myndigheter gör. Du kan också behöva komma i kontakt med dina anhöriga.

Trygghetspunkter är utpekade platser dit människor kan vända sig för att få information vid eventuella kriser eller störningar i samhället när våra vanliga kommunikationskanaler inte fungerar.

Om det skulle hända något i Orsa kommun, till exempel ett längre ström-, vatten- eller telefoniavbrott eller en större brand, så har kommunen ansvar för information till de personer som befinner sig inom kommunen.

Vid en trygghetspunkt kan, beroende på typen av händelse och omfattning, besökare få

 • aktuell information om vad som händer och hur du bör agera
 • hjälp med att larma polis, ambulans och räddningstjänst
 • möjlighet att ladda mobiltelefon
 • hänvisning om vart du kan vända dig om du behöver ytterligare hjälp. Det kan handla om enklare sjukvård, dricksvatten och krisstöd.

Trygghetspunkten är bemannad med personal från kommunen som jobbar med samordning, kriskommunikation och logistik.

Här finns Orsa kommuns trygghetspunkter:

 • Kommunhuset
 • Brandstationen
 • Bergetskolan
 • Skattunge friskola

Se var trygghetspunkterna finns på kommunkartan.  Länk till annan webbplats.

Läs mer och se filmen om våra trygghetspunkter.

Senast uppdaterad: 12 september 2023