Farliga verksamheter

I Orsa kommun finns en sevesoanläggning och två så kallade 2:4 anläggningar. Här kan du läsa mer om vad detta innebär och om respektive verksamhet.

Senast uppdaterad: 17 februari 2021