Fiber för BRF, föreningar och flerfamiljshus

Publicerad: 12 januari 2023 Uppdaterad: 24 januari 2024

En bredbandslösning för din BRF, förening eller flerfamiljshus som täcker de olika behov som finns.

En bild med August Larsson-huset i fokus med myllrande folksamling i förgrunden.

Oavsett hur de olika hushållens behov ser ut så är det digitala livet lika vardagligt som det verkliga livet. Allt fler tjänster levereras över bredband och därför är det viktigt att ha en snabb och stabil uppkoppling som inte sviker.

Stadsnät handlar inte bara om snabbare internet och lägre priser, utan också om de boendes valfrihet. Med Stadsnätet kan var och en själv välja sina bredbandstjänster – precis som man väljer sin egen morgontidning.

Bor du i en bostadsrättsförening eller i en samfällighetsförening är det föreningens styrelse som för diskussionen om fiberanslutning med Orsa Stadsnät. Som medlem i föreningen kan du lyfta frågan till styrelsen om du är intresserad av en anslutning.

Beställ fiber här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024