Investeringsstöd för fiber

Publicerad: 10 augusti 2023 Uppdaterad: 12 februari 2024

Orsa kommun arbetar för att erbjuda fiber till så stor del av kommunen som möjligt. Framdragningen av fiber har finansierats på olika sätt. I Torsmo och Tallhed finansierades fibernätet av EU-pengar.

Grävning och nedläggning av fiber

Orsa kommun har sökt och beviljats pengar från EUs landsbygdsprogram, LBP, för projekten 2019-443 LBP Tallhed och 2019-444 LBP Torsmo. Syftet med projekten var att planera och genomföra arbetet med att ansluta boende i Torsmo och Tallhed till kommunens fibernät. Nya anslutningar genomförs fortfarande vid behov, även om projektet avslutades år 2021.

Fibersatsningens mål

Målet med fibersatsningen är att den ska vara samhällsekonomiskt lönsam under ett långt tidsperspektiv, vilket innebär att den ska bidra till

  • ökad tillgänglighet
  • ökad kunskapsnivå
  • ökad produktivitet
  • att invånare stannar kvar i kommunen
  • att personer och företag väljer att flytta till kommunen
EU logotyp jordbruksfonden
Senast uppdaterad: 12 februari 2024