Sandsopning och städning av gator och trottoarer

Efter vintern ska kommunens gator, cykelvägar, trottoarer och torg sopas rena från sand och grus.

Traktor som sopar gatorna i villaområde

Detsamma gäller skolor och andra kommunala byggnader. Arbetet med upptagning av sand och grus sker så snart snön är borta, vanligtvis i slutet av april till början på maj beroende på vädret. Arbetet påbörjas i centrum och fortsätter därefter ut i bostadsområdena.

Vid sopningen av sand och grus används vatten för att minska dammet, men det är oundvikligt att det dammar. Vi försöker utföra arbetet så effektivt vi kan och det tar normalt 3-4 veckor innan all sand är upptagen. Ta det försiktigt när ni cyklar under denna period. Respektera även eventuella parkeringsreglerna och den tillfälliga skyltning som anslås så att vi på ett smidigt sätt kan sopa upp gruset på gator och parkeringar.

Renhållning av gator, trottoarer och torg under sommarhalvåret sker efter behov.

Annan förvaltare

De vägar och cykelvägar som förvaltas av Trafikverket eller annan privat aktör städas och sopas från sand av respektive förvaltare. I kommunkartan kan du se vilka vägar och cykelvägar det gäller. Kontakta Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativt den privata aktör som förvaltar vägen vid synpunkter kring städningen.

Senast uppdaterad: 18 september 2023