Adresser, namnsättning av gator

Det är verksamhetsområde Samhälle som bestämmer vilka namn gator, torg, kvarter och bostadsområden i Orsa kommun ska ha.

Hur förslagen kommer in kan variera. Ibland ber kommunen allmänheten om hjälp med tips, ibland hämtas namnen från exempelvis fornminnen, gamla gårdar, hur platsen ser, en historisk händelse eller från en person med anknytning till platsen.

Senast uppdaterad: 6 juli 2022