Adresser, namnsättning av gator

Det är verksamhetsområde Samhälle som bestämmer vilka namn gator, torg, kvarter och bostadsområden i Orsa kommun ska ha.

Fristående gatuadresskylt sitter på en stolpe. Foto.

Hur förslagen kommer in kan variera. Ibland ber kommunen allmänheten om hjälp med tips, ibland hämtas namnen från exempelvis fornminnen, gamla gårdar, hur platsen ser ut, en historisk händelse eller från en person med anknytning till platsen.

Om du har en gata som behöver namnsättas mejla din förfrågan, gärna med förslag på namn samt bilägg en kartbild över vägen, till orsa.kommun@orsa.se. Även gatunumret, adressen, hanteras i processen.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024