Belysning

Gatubelysningen i Orsa sköts av både kommunen och Trafikverket.

Felanmälan gatubelysning

Vid fel på belysning kontakta vårt kontaktcenter 0250‑55 21 00 eller felanmäl det i vårt webbformulär. Det är viktigt att du vid felanmälan kan ange belysningens position. Varje belysningsstolpe har ett nummer fastsatt på stolpen. Kan du ange numret så är det de allra bästa. Beroende på vilket slags fel det är, prioriteras lagningen av trasig gatubelysning så här:

Prioritering av åtgärder

Tidpunkt för felavhjälpning

Typ av fel

Omedelbar åtgärd

Fel som kan vara farliga med hänsyn till liv och egendom.

Åtgärd vecka 33

Ordinarie kontrollrunda.

Åtgärd vecka 48

Extra kontrollrunda

Åtgärd vecka 8

Extra kontrollrunda om behov finns.

Senast uppdaterad: 29 maj 2024