Trafikföreskrifter

Vår avdelning Infrastruktur svarar för att en godtagbar trafiksäkerhet upprätthålls på vårt kommunala vägnät.


Nya Lokala trafikföreskrifter i Orsa kommun
Nedan i plusboxen visas de lokala trafikföreskrifter (LTF) som är på remiss. När föreskriften är antagen hamnar den på Transportstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024