Vägansvar

Orsa kommun ansvarar för de kommunala vägarna inom kommunen. De flesta kommunala vägarna finns i centrum samt närbelägna bostadsområden.

Överblicksbild av en korsning med ett övergångsställe. Foto.

Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna (riks- och länsvägarna). Inom kommunen finns det även ett stort antal enskilda vägar som förvaltas av Orsa besparingsskog, samfällighetsföreningar samt övriga fastighetsägare.

Vill du lämna synpunkter på våra vägar i Orsa hittar du kontaktuppgifter här.

Kontakta Orsa kommuns kontaktcenter: 0250-55 21 00 eller mejla orsa.kommun@orsa.se

Kontakta Trafikverket: 0771-921 921 eller mejla kundtjanst@trafikverket.se

Kontakta Orsa besparingsskog: 0250-55 26 00

Senast uppdaterad: 29 november 2023