Bildarkiv

I Orsa bildarkiv finns en bildskatt som berättar om Orsas historia ända från 1860-talet och framåt. Här kan du läsa om bildarkivets historia och de samlingar som finns att ta del av här.

Hansjö skola cirka 1920.

Ur arkiven: Hansjö skola cirka 1920. Lärare: Hed Margit Eriksson.

I Orsa kommuns bildarkiv finns omkring 38 000 digitalt sökbara objekt. På webbplatsen Orsa Kommuns Bildarkiv Länk till annan webbplats. kan du söka bland fotografier och samlingar.

Sammanlagt finns omkring 250 000 negativ i arkivet. Fotografierna är tagna av både professionella fotografer och amatörer i Orsa med omnejd och är en blandning av alla typer av motiv. En kulturhistorisk bildskatt som berättar om Orsas historia ända från 1860-talet och framåt.

En trappa upp i Orsa Kulturhus finns ett rum med pärmar där du kan bläddra bland närmare 30 000 framkallade fotografier. Här finns även en samling pärmar med texter, bilder och urklipp ur lokala tidningar uppdelade i olika ämnesområden.

Bildarkivet består av en stor samling fotografier. Nytt sedan 2018 är att delar av Orsa skoltidning finns inskannade och är sökbara på bildarkivets webbsida.

Exempel på en fotosamling är fotograf Elma Tegman bilder tagna mellan åren 1925-60. Porträttdelen på 35 000 negativ är åtkomlig via ett manuellt kortregister. Berth Nordlunds fotografier är inlagda i databasen förutom porträttdelen som är manuellt sökbar. Han var verksam i Orsa 1962-1983.

Äldre samlingar av till exempel Hedvig Aulin och Per Winbergh är även de inlagda i databasen. Många andra amatör- och yrkesfotografer finns representerade såsom Gunvor Ahlberg, verksam 1928-40.

Tidningsmän som Martin Persson och Göte Gallon, verksamma under 1950-1980-talet, finns också i arkivet.

Här finns även duktiga amatörfotografer såsom Hans Lång, Erik Blå, Nissa Anders Ersson, Hans Uhlén, bildarkivets grundare Erik Borgert och många fler mer eller mindre kända fotografer. Arkivets material förvaras i en miljö som ger bästa möjliga hållbarhet.

Här kan du söka i Orsa kommuns bildarkiv. Länk till annan webbplats.

I mitten av 1930-talet hölls en studiecirkel om bygdens historia av godtemplarna. Möbelhandlare Eric Borgert ledde cirkeln som 1938 resulterade i en stor utställning “Arkivskrap”. Ett hundratal fotografier och annat intressant material som hade samlats in visades. Efter utställningen blev allt undanlagt.
Världskriget gjorde att folk fick annat att tänka på.

I början av 1950-talet fick Eric Borgert uppdraget att göra i ordning fotosamlingen. Han konstaterade att samlingen behövde kompletteras och började med det arbetet. Fram till mitten av 1960-talet bestod samlingen av cirka 6 000 fotografier. Efter att ha avsagt sig sina politiska uppdrag och avvecklat sin möbelaffär i mitten av 1970-talet ägnade Borgert sin mesta tid till att samla in fotografier och komplettera arkivets samlingar.

Arbetet med bildarkivet har sedan fortsatt och digitaliseringen av arkivets bilder påbörjades 1998 under bildarkivsföreståndare Mikael Stålbergs ledning. Han arbetade med arkivet mellan 1988-2013.

Fotografierna har skannats och registrerats i databasen SOFIE och alla kända fakta har skrivits in. Inlånade fotografier har fotograferats av och kan mångfaldigas efter behov. Sedan år 2000 finns arkivet i Orsa kulturhus.

Eric Borgert.

Eric Borgert, grundare av bildarkivet.

Du kan beställa kopior ur arkivets samlingar. För kopiering av egna bilder hänvisar vi till fotoaffärer.

Prislista för bilder

Format

Pris

A6 (10x15 cm)

50 kronor

A5 (15x21 cm)

100 kronor

A4 (21x29,7 cm)

150 kronor

A3 (29,7x42 cm)

200 kronor

A3+ (32,9x48,3 cm)

220 kronor


Senast uppdaterad: 13 maj 2024