Lotterier

På den här sidan hittar du information om lotterier.

För att ordna ett lotteri behöver ni i vissa fall ansöka om registrering hos kommunen, så kallat lotteritillstånd. I andra fall krävs ingen registrering. Här nedanför följer information om vad som gäller.

Lotterier utan krav på registrering

Lotteri som uppfyller följande tre punkter behöver inte registreras:

 • Ordnas av en ideell förening
 • Lottpriset är högst 12 kronor
 • Största vinsten är värd högst 7933 kronor

Lotterier som ska registreras

Övriga lotterier ska ansöka om registrering (lotteritillstånd) hos kommunen.

Vid ansökan om registrering tittar vi på vad det är för verksamhet, var föreningen finns och hur försäljning ska ske. Vi vill även veta pris på lotterna och vinsternas storlek. Blankett att fylla i hittar du här. Länk till annan webbplats.

När lotteriet är färdigt redovisas det på en blankett som du hittar här.  Länk till annan webbplats.

Ni ska vara en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som:

 • enligt stadgarna har en huvudsaklig verksamhet som är nyttig för samhället
 • är öppen för alla
 • behöver intäkter till er verksamhet

En registrering av lotterier är tidsbegränsad till högst fem år. Kommunen kan ha krav på lotternas utseende.

När er förening är registrerad hos kommunen gäller dessa krav på lotteriet:

 • Ni får arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. År 2020 är prisbasbeloppet 47 600 kronor.
 • Lotteriet får endast hållas inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
 • Lotteriet får inte hållas från en fast försäljningsplats eller ett serviceföretag.
 • Vinsterna ska anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotterna säljs.
 • Det ska finnas en kontaktperson för lotteriet.

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får som högst vara ett prisbasbelopp (47 600 kronor år 2020). Det totala vinstvärdet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av det ni får in på försäljningen av lotterna, det vill säga insatsen. Värdet av insatserna i registreringslotterier får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.

Senast uppdaterad: 1 juni 2021