Lotterier

Er förening kan få in pengar med hjälp av lotterier. För att ordna ett lotteri behöver ni ansöka om registrering.

Från 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för lotterier som i mindre skala till exempel lotterier som anordnas av ideella föreningar inom en kommun. Alla övriga lotteritillstånd behandlas av Spelinspektionen.

Med lotteri menas att slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser. Om en tävling avgörs genom prestation till exempel en slogan eller kunskapsfrågor är det inte något lotteri.

Ni ska vara en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som:

  • enligt stadgarna har en huvudsaklig verksamhet som är nyttig för samhället
  • är öppen för alla
  • behöver intäkter till er verksamhet

En registrering av lotterier är tidsbegränsad till högst fem år. Kommunen kan ha krav på lotternas utseende.

När er förening är registrerad hos kommunen gäller dessa krav på lotteriet:

  • Ni får arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. År 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor.
  • Lotteriet får endast hållas inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
  • Lotteriet får inte hållas från en fast försäljningsplats eller ett serviceföretag.
  • Vinsterna ska anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotterna säljs.
  • Det ska finnas en kontaktperson för lotteriet.

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får som högst vara ett prisbasbelopp (46 500 kronor år 2019). Det totala vinstvärdet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av det ni får in på försäljningen av lotterna, det vill säga insatsen. Värdet av insatserna i registreringslotterier får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.

Senast uppdaterad: 31 mars 2020