Ridning

Kanske vill du ut och rida på islandshäst eller njuta av en slädtur. Här hittar du information.

Liten pojke rider på häst, pappa och unga tjejer står bredvid

Information om hästaktiviteter i Dalarna

På Visit Dalarnas webbplats kan du läsa mer om ridning i Dalarna och få tips om olika hästaktiviteter som finns här.

Ridanläggningen på Sandhed

Orsa kommun äger en stor och fin ridanläggningen på Sandhed cirka 2,5 kilometer från Orsa centrum. Tre olika föreningar inom hästsport har verksamhet på anläggningen.

Ridning i Naturen

Enligt allemansrätten får du rida i naturen. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark och äng. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på någon annans mark.

Du får inte rida på områden där det är risk för att skada marken. Undvik att rida på planteringar, gräsmattor, åkermark och i parker. Rid inte heller på stubbåkrar eller ängar om du inte frågat markägaren först.

naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad du som rider i naturen behöver tänka på.

Allemansrätten

Allemansrätten innebär att alla kan röra sig fritt i den svenska naturen - vi har alla rätt till naturen. Det gäller också privatägd mark. Men med rättigheter kommer skyldigheter.

Huvudregeln för att nyttja allemansrätten är "Inte störa - inte förstöra". Du använder allemansrätten genom att ta ansvar för djur, natur och markägare.

Senast uppdaterad: 2 januari 2024