Barn- och ungdomskultur

Det finns ett brett utbud av kulturaktiviteter för barn och unga i Orsa.

Musikundervisning på gitarr
  • Musikskolan erbjuder undervisning i olika instrument, både enskilt och i grupp samt körsång. De yngsta eleverna börjar i förskoleåldern och undervisningen fortsätter upp i gymnasiet. Läs mer på Orsa musikskolas egna webbplats. Länk till annan webbplats.
  • På kulturhuset och biblioteket arrangeras olika aktiviteter för barn och unga, speciellt under skolloven. Barn- och ungdomsbibliotekarien har bokprat ute i klasserna F- 9.
  • Varje år skapar barn och unga utställningarna, Förskolans vårsalong och Skolornas Höstsalong som hålls i Konsthallen på Kulturhuset.

Alla elever i Orsa får ta del av professionella kulturupplevelser. Programmet planeras av personal inom skolan. På skolan finns valda elevkulturombud (EKO) som ges möjlighet att påverka vilket utbud som ska erbjudas. I Orsa erbjuds för närvarande:

  • Teaterföreställningar sker i F-klass, årskurs 2, 4 och 8
  • Författarbesök i årskurs 3, 5 och 7
Senast uppdaterad: 28 april 2020