Barn- och ungdomskultur

Det finns ett brett utbud av kulturaktiviteter för barn och unga i Orsa. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder i kommunen.

Musikundervisning på gitarr
  • Musikskolan erbjuder undervisning i olika instrument, både enskilt och i grupp samt körsång. De yngsta eleverna börjar i förskoleåldern och undervisningen fortsätter upp i gymnasiet. Läs mer på Orsa musikskolas egna webbplats. Länk till annan webbplats.
  • På kulturhuset och biblioteket arrangeras olika aktiviteter för barn och unga, speciellt under skolloven. Våra barn- och ungdomsbibliotekarier har bokprat för klasserna F- 9.
  • Varje år skapar barn och unga utställningarna, Förskolans vårsalong och Skolornas vintersalong som hålls i konsthallen på Kulturhuset.

Alla elever i Orsa får ta del av professionella kulturupplevelser. Programmet planeras av kommunens kulturavdelning och skolan.

På skolan finns valda elevkulturombud (EKO) som ges möjlighet att påverka vilket utbud som ska erbjudas. I Orsa erbjuds för närvarande:

  • Teaterföreställningar

  • Författarbesök i årskurs 3, 5 och 7
Senast uppdaterad: 2 april 2024