Järnbirger Olsson

Kungen av Orsa.

Birger Olsson, also known as Järnbirger (Iron-Birger) built an imperium with hardware stores, chain factory and together with Erik Timander Orsa sågbladsfabrik, Orsa saw-blade factory.

Birger Olsson, kallad Järnbirger, byggde ett imperium med järnhandel, kättingfabrik och tillsammans med Erik Timander, Orsa sågbladsfabrik.

Järnhandlare Birger Olsson, f. 1884 i Ulricehamn, d. 1962. Järnbirger kom till Orsa 1909. Först jobbade han som expedit hos Forsbergs järnhandel. Han övertog affärsrörelsen, flyttade in i Titanic och döpte om den till Birger Olssons järnaffär. Forsbergs järnhandel var konkursmässig, men Birger Olsson lyckades bygga upp sitt företag till en miljonindustri.

Det nya företaget hette Järnbirger AB. Det innefattade även Orsa Kättingfabrik AB, Orsa Sågbladsfabrik AB, Älvdalens Järnaffär AB samt AB Bertas & Co. Han kom att kallas Kungen i Orsa, och beskrevs som en kraftmänniska, en handlingens man, med järnhård vilja.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023