Orsayran

– En mer än 35-årig engångsföreteelse

Orsayran – gatumusikfesten som överlevt mer än 35 år och en pandemi. Foto.

Orsayran är festivalen som skulle vara en engångsföreteelse men som kom att rulla vidare och år 2024 firar Orsayran 40-årsjubileum!

Den tillkom som ett sätt att fira Orsas nyrenoverade centrum pingsten 1984. Idén kläcktes att man i stället för scener skulle spela gatumusik. Det blev så kul så vi har fortfarande inte slutat spela.

Gatumusikfestivalen ger en bra bild på inställningen till musik i Orsa. Genrefritt, tillåtande – alla får vara med – och roligt!

Senast uppdaterad: 12 juli 2024