Fritidsgårdar, Ungdomens hus

Ungdomens Hus är fritidsgården i Orsa för barn och ungdomar. Här kan du träffa kompisar och delta i aktiviteter som leds av våra fritidsledare.

Ungdomens Hus

Begränsad verksamheten i Ungdomens hus 

Ungdomens hus anpassar verksamheten till följd av de skärpta allmänna råden. 

All verksamhet för mellanstadiet (TIO12) ställs in

· Elever från Orsaskolan är välkomna

- 14-17 på tisdagar

- 15-20 på onsdagar

- 14-17 på torsdagar

- 14-18 på fredagar 

· 2-3 aktiviteter kommer att finnas varje dag. Anmälan sker på Snapchat ung-orsa.

· Antalet besökare är begränsat till 15 ungdomar per dag, allt för att vi ska kunna hålla tillräckliga avstånd mellan oss.

· Veckoprogram kommer att läggas ut på SchoolSoft. 

Begränsningarna införs för att vi ska kunna hålla verksamheten öppen så långt det är möjligt. Följs inte dessa restriktioner kommer verksamheten att stängas helt.

För ytterligare information om åtgärder inom Orsa kommun till följd av pandemin hänvisas till kommunens hemsida www.orsa.se

Ungdomens hus

Ungdomens Hus är en mötesplats för barn och ungdomar. Här kan du umgås med kompisar, fika eller förverkliga dina idéer med hjälp av fritidsledarna.

I vårt hus har vi bokningsbara rum för dig som vill göra en aktivitet enskilt eller tillsammans med andra.

Medlemskort krävs för att boka rum och delta i aktiviteter. Medlemskortet är gratis. För mer information kontakta fritidsledarna. Du hittar deras kontaktuppgifter nedan.

Kom ihåg

Vi måste alla hjälpas åt, så kom ihåg: Noggrann handtvätt, stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Stanna hemma 48 timmar efter att du har blivit symtomfri. Tänk på att undvika kramar och annan närkontakt.

Senast uppdaterad: 18 november 2020