Allemansrätten

Allemansrätten är något unikt i Sverige. Den ger oss alla frihet att vistas i skog och mark, plocka bär och övernatta enstaka nätter.

Utsikt över skogslandskap

Allemansrätten innebär också att vi ska visa hänsyn till djur och växter, markägare och andra människor i närheten. Den gäller inte överallt, till exempel inte på en privat tomt. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. 

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Har du frågor om allemansrätten? Kontakta Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats..

Allemansrätten på andra språk

Senast uppdaterad: 9 oktober 2023