Båtar och hamnar

Orsas båthamn och gästhamn hittar du i norra delen av Orsasjön i närheten av Orsa camping.

Roddbåt vid brygga

Båthamnen arrenderas ut av kommunen och administreras av Orsa båtklubb. För att få båtplats anmäler du ditt intresse till båtklubben.

Gästhamnen kallas Gästön och ligger i båthamnen. Där finns landström och toaletter och dusch att tillgå för 30 kronor/dygn.

Det är en väl skyddad hamn för väder och vind och det finns nattvakter hela säsongen. Det finns även en sugtömningsstation för toatankar för båt.

I gästhamnen får man ligga i 3 dygn. Vill man stanna längre, kontakta hamnkaptenen.

Iläggningsramp
Det finns en iläggningsramp i båthamnen som används för mindre båtar och en kran för större båtar (cirka 28 fot, max 4 800 kilo).

Medlemmar i båtklubben har fri tillgång till rampen och gäster betalar 50 kronor för sjösättning och upptagning. Vid till exempel fisketävlingar eller andra evenemang, kontakta hamnkaptenen.

Kranen får endast nyttjas av medlemmar i klubben.

Fler iläggningsramper finns i Bonäs, Löva båthamn, Lisselhed och Vattnäs.

Allemansrätten gäller inte bara på land utan även på vatten. Den ger dig möjlighet att gå i land, ankra och tillfälligt förtöja din båt nästan överallt. Det gäller inte stränder som tillhör en tomt eller som är skyddade på annat sätt som exempelvis naturreservat. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra!

Vill du förtöja din båt en längre tid ska du först fråga markägaren om lov. Dispens från bestämmelserna om strandskydd kan också behövas om du har en husbåt.

Mer information om allemansrätten för båtar finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 19 december 2023