Lekplatser

Lekplatser är till för att barn i alla åldrar ska kunna leka och träffa varandra.

I Orsa kommun finns lekplatser som ägs och sköts av både Orsa kommun och det kommunala bolaget Orsa lokaler. Det är ägaren av lekplatsen som är ansvarig för lekutrustningen. Både säkerheten och tillgängligheten styrs av olika lagkrav och kommunen utför årliga säkerhetsbesiktningar av lekplatserna.

Här kommer vi att lägga in en karta över lekplatser i kommunen.

Senast uppdaterad: 18 februari 2021