Måndag 12 december
Klockan 18.00 – 21.00
Digitalt, via orsa.se/kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 12 december

Ordförandeklubba slås i ett bord

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande politiska organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Information
Datum: Måndag 12 december
Tid: 18.00 - 21.00
Plats: Digitalt, via orsa.se/kommunfullmäktige
Arrangör: Orsa kommun
Kontakt: 0250 - 55 21 00
Senast uppdaterad: 1 februari 2022