Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter från sju politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att utse vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i Kommunstyrelsen (KS) och i kommunens nämnder.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kommer du att kunna se webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet den 28 november:

Underlag - mötesbok

Här hittar du mötesboken, det vill säga underlaget till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2022. , 48.3 MB.
(Observera att pdf:en är stor och kan ta lång tid att ladda hem.)

Webbsändningar - tidigare sammanträden

Kommunfullmäktige 24 oktober 2022

Här kan du se webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet den 24 oktober 2022. Vi hade tyvärr lite tekniska problem med sändningen, därför saknas de 15 första minuterna av sammanträdet.

Kommunfullmäktige 30 maj 2022

Kommunfullmäktige 2 maj 2022

Kommunfullmäktige 14 februari 2022

Kommunfullmäktige 29 november 2021

Kommunfullmäktige 27 september 2021

Kommunfullmäktige 14 juni 2021

Kommunfullmäktige 19 april 2021

Kommunfullmäktige 15 februari 2021

Kommunfullmäktige 30 november 2020

Kommunfullmäktige 5 oktober 2020

I Orsa sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens anslagstavla.

Orsa kommuns sammanträdesplan 2021 , 206.7 kB.

Kommunfullmäktiges ledamöter 2022-2026

Ordinarie

Ersättare

Anne-Marie Fröjdh (C), ordförande

Jan Segerstedt (C)

Bernt Westerhagen (C), vice ordförande

Aino Eurenius (C)

Andre vice ordförande väljs i december

Fredrik Jansson (C)

Mikael Thalin (C)

Håkan Yngström (C)

Susann Lindblad (C)

Ellinor Wiik (C)

Per-Erik Wiik (C)

Mikael Johansson (C)

Anita Boman Daniels (C)

Marie Olsson (S)

Marcus Laggar (C)

Hans Nahlbom (S)

Nina Wiik (C)

Maria Tapper (S)

Johan Smids (C)

Bo Finnström (S)

Anna Pers (C)

Roger Eriksson (SD)

Leif Dahlfors (C)

Hans Andersson (SD)

Magnus Bjurman (S)

Mikael Andersson (SD)

Gunilla Elings-Friberg (S)

Sten Hansson van Nes (M)

Anders Rosell (S)

Thomas Wahlberg (M)

Pia Ström (S)

Jimmy Stanford (KD)

Olof Herko (S)

Ulf Björklund (KD)

Frida Aaro (S)

Marcela Reyes (V)

Lennart Eriksson (S)

Barbro Renström (V)

Marc Ersson (SD)

Joep Meens (MP)

Tomas Alfredsson (SD)


Roine Andersson (SD)


Maria Kristiansson (SD)


Bibi Andersson (SD)


Joakim Larsson (M)


Gunilla Frelin (M)


Elisbet Setterlund Alvarsson (M)


Lars Olov Simu (KD)


Bengt-Åke Svahn (KD)


Eva Janstad (V)


Anders Johansson (V)


Abdirahman Ahmed Nur (MP)Förutom att se kommunfullmäktige via våra webbsändningar på orsa.se kan du också följa kommunfullmäktiges sammanträden live på Orsa närradio. Du hör sändningarna på 91,3 och 107,2 Mhz, eller via webbsändningar på närradions webbplats.

Senast uppdaterad: 28 november 2022