Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter från sju politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att utse vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i Kommunstyrelsen (KS) och i kommunens nämnder.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kommer du att kunna se kommunfullmäktigesammanträdet den 29 november 2021:

Underlag - mötesbok

Här hittar du mötesboken, , 53 MB. alltså underlaget till alla ärenden som hanteras av kommunfullmäktige på mötet den 29 november. Observera att filen är väldigt stor (52 MB) och kan ta tid att ladda ned.

Webbsändningar - tidigare sammanträden

Kommunfullmäktige 27 september

Text

Kommunfullmäktige 14 juni 2021

Kommunfullmäktige 19 april 2021

Kommunfullmäktige 15 februari 2021

Kommunfullmäktige 30 november 2020

Kommunfullmäktige 5 oktober 2020

I Orsa sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens anslagstavla.

Orsa kommuns sammanträdesplan 2021 , 206.7 kB.

Förutom att se kommunfullmäktige via våra webbsändningar på orsa.se kan du också följa kommunfullmäktiges sammanträden live på Orsa närradio. Du hör sändningarna på 91,3 och 107,2 Mhz, eller via webbsändningar på närradions webbplats.

Senast uppdaterad: 26 november 2021