Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter från sju politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att utse vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i Kommunstyrelsen (KS) och i kommunens nämnder.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du se kommunfullmäktigesammanträdet den 14 juni 2021

Webbsändningar - tidigare sammanträden

Kommunfullmäktige 19 april 2021

Kommunfullmäktige 15 februari 2021

Kommunfullmäktige 30 november 2020

Kommunfullmäktige 5 oktober 2020

I Orsa sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens anslagstavla.

Orsa kommuns sammanträdesplan 2021 , 120.3 kB.

Kommunfullmäktiges ledamöter 2019-2022

Ordinarie

Ersättare

Anne-Marie Fröjdh (C), ordförande

Glädje Jimmy Olsson(C)

Bernt Westerhagen (C), 1:e vice ordförande

Anders Borg (C)

Anders Rosell (S), 2:e vice ordförande

Anders Hjärpsgård (C)

Mikael Thalin (C)

 Mikael Johansson (C)

Susann LIndblad (C)

Madeleine Thalin (C)

Håkan Yngström (C)

Sven-Erik Sjöberg (C)

Per-Erik Wiik (C)

Anna Hassis Ståbis (C)

Eva-Lena Ekblom (Segerstedt) (C)

Hans-Göran Olsson (S)

Leif Dahlfors (C)

Ellenor Smids (S)

Jan Segerstedt (C)

Olov Herko (S)

Aino Eurenius (C)

Gun Lis Olmats (S)

Johan Smids (C)

Bengt-Erik Svensson (SD)

Per-Erik Jonsson (C)

Torbjörn Nilsson (SD)

Tomas Hanser (C)

Anders Johansson (V)

Marie Olsson (S)

Liselott Hammarbäck (V)

Magnus Bjurman (S)

Håkan Fast (M)

Gunilla Elings-Friberg (S)

Hjördis Nyström (M)

Patrik Borgenstrand (S)

Malin Sundin-Grundal (KD)

Maria Tapper (S)

Ulf Björklund (KD)

Hans Lans (S)

Abdirahman Nur (MP)

Pia Ström (S)

Carina Gillgren (MP)

Tomas Alfredsson (SD)


Roine Andersson (SD)


Britt-Marie Olsson (SD)


Margareta Jansson (V)


Tony Samuelsson (V)


Gunilla Frelin (M)


Joakim Larsson (M)


Bengt-Åke Svahn (KD)


Lars Olov Uleander (KD)


Joep Meens (MP)Förutom att se kommunfullmäktige via våra webbsändningar på orsa.se kan du också följa kommunfullmäktiges sammanträden live på Orsa närradio. Du hör sändningarna på 91,3 och 107,2 Mhz, eller via webbsändningar på närradions webbplats.

Senast uppdaterad: 10 juni 2021