Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter från sju politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att utse vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i Kommunstyrelsen (KS) och i kommunens nämnder.

I Orsa sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens anslagstavla. Allmänheten är varmt välkomna att komma och lyssna på sammanträdena. Man har också möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Orsa kommuns sammanträdesplan 2019
Kommunfullmäktiges ledamöter 2019-2022

Ordinarie

Ersättare

Anne-Marie Fröjdh (C), ordförande

Per-Erik Jonsson (C)

Bernt Westerhagen (C), 1:e vice ordförande

Jan Lovén (C)

Anders Rosell (S), 2:e vice ordförande

Eva-Lena Ekblom (C)

Mikeal Thalin (C)

Rose-Marie Jonsson (C)

Susann LIndblad (C)

Anders Borg (C)

Håkan Yngström (C)

Anders Hjärpsgård (C)

Per-Erik Wiik (C)

Mikael Johansson (C)

Sofia Diefke (C)

Hans-Göran Olsson (S)

Leif Dahlfors (C)

Ellenor Smids (S)

Jan Segerstedt (C)

Olov Herko (S)

Aino Eurenius (C)

Gun Lis Olmats (S)

Johan Smids (C)

Tomas Alfredsson (SD)

Camilla Staffan (C)

Bengt-Erik Svensson (SD)

Tomas Hanser (C)

Tony Samuelsson (V)

Marie Olsson (S)

Anders Johansson (V)

Magnus Bjurman (S)

Gunilla Frelin (M)

Gunilla Elings-Friberg (S)

Ronnie Persson (M)

Patrik Borgenstrand (S)

Malin Sundin-Grundal (KD)

Maria Tapper (S)

Ulf Björklund (KD)

Hans Lans (S)

Abdirahman Nur (MP)

Pia Ström (S)

Carina Gillgren (MP)

Björn Brandth (SD)


Roine Andersson (SD)


Britt-Marie Olsson (SD)


Margareta Jansson (V)


Annika Lemme (V)


Morgan Darmell (M)


Joakim Larsson (M)


Bengt-Åke Svahn (KD)


Lars Olov Uleander (KD)


Joep Meens (MP)Sekreterare: Ann-Therese Albertsson, kommunchef


Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Ordinarie

Ersättare

Anne-Marie Fröjdh (C), ordförande

Jan Segerstedt (C)

Bengt-Åke Svahn (KD)

Lukas Söderberg (KD)

Carina Gillgren (MP)

Abdirahman Nur (MP)

Anders Rosell (S)

Gunilla Elings-Friberg (S)

Sanna Mjösberg (V)

Margareta Jansson (V)

Gunilla Frelin (M)

Joakim Larsson (M)

Hans Andersson (SD)

Roine Andersson (SD)

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden live på Orsa närradio. Du hör sändningarna på 91,3 och 107,2 Mhz, eller via webbsändningar på närradions webbplats.

Senast uppdaterad: 12 april 2019