Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

En hand håller i en ordförandeklubba. Är på väg att klubba igenom ett beslut. Foto.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter från sju politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att utse vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i Kommunstyrelsen (KS) och i kommunens nämnder.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kommer du att kunna se webbsändningen av av kommunfullmäktige den 29 maj 2023:

Webbsändningar - tidigare sammanträden

Kommunfullmäktige 3 april 2023

Kommunfullmäktige 12 december 2022

Kommunfullmäktige 28 november 2022

Kommunfullmäktige 24 oktober 2022

Här kan du se webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet den 24 oktober 2022. Vi hade tyvärr lite tekniska problem med sändningen, därför saknas de 15 första minuterna av sammanträdet.

Kommunfullmäktige 30 maj 2022

Kommunfullmäktige 2 maj 2022

Kommunfullmäktige 14 februari 2022

Kommunfullmäktige 29 november 2021

Kommunfullmäktige 27 september 2021

Kommunfullmäktige 14 juni 2021

Kommunfullmäktige 19 april 2021

Kommunfullmäktige 15 februari 2021

Kommunfullmäktige 30 november 2020

Kommunfullmäktige 5 oktober 2020

I Orsa sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan. Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens anslagstavla.

Orsa kommuns sammanträdesplan 2023 , 130 kB.

Förutom att se kommunfullmäktige via våra webbsändningar på orsa.se kan du också följa kommunfullmäktiges sammanträden live på Orsa närradio.

Du hör sändningarna på 91,3 och 107,2 Mhz, eller via webbsändningar på närradions webbplats.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023