Kommunens organisation

En kommuns organisation kan se lite olika ut. Gemensamt är att verksamheten styrs av en politisk ledning med en tjänstemannaorganisation som stöd.