Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av olika rådgivande organ som fokuserar på olika ämnen eller frågor. De fattar inga egna beslut men har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

I Orsa kommun finns fyra rådgivande organ:

Brottsförebyggande rådet är en myndighet som arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. BRÅ syftar till att kommunen ska arbeta brottförebyggande genom lokala nätverk.

Mer information om BRÅ:s arbete hittar du här

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR) i Orsa är ett organ för medborgardialog mellan föreningar i Orsa och kommunen. Här får personer med funktionsnedsättning och äldre möjlighet att informera, diskutera och ge synpunkter i aktuella politiska frågor.

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och sammanträder fem gånger per år. De pensionärsföreningar och handikappföreningar som bedriver organiserad verksamhet i kommunen är representerade liksom förtroendevalda för kommun och region.

Handläggare: Olof Hallstensson Telefonnummer: 0250-55 23 73

POLSAM är forum för den politiska samverkan mellan kommunen och Region Dalarna inom hälso- och sjukvården och andra närliggande områden. Man diskuterar och beslutar om övergripande mål för de samverkande verksamheterna och ger utredningsuppdrag i gemensamma frågor. Samverkansberedningen kan däremot inte fatta ekonomiskt bindande beslut.

Norra Dalarnas samordningsförbund, Finsam
I Dalarna finns sju samordningsförbund. Deras uppgift är att
möjliggöra för myndigheter att samarbeta om arbetslivsinriktad rehabilitering för dem som hamnat utanför arbetslivet.

Läs mer på FINSAMS webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 november 2023