Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av olika rådgivande organ som fokuserar på olika ämnen eller frågor. De fattar inga egna beslut men har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

I Orsa kommun finns tre rådgivande organ:

Brottsförebyggande rådet är en myndighet som arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. BRÅ syftar till att kommunen ska arbeta brottförebyggande genom lokala nätverk.

Mer information om BRÅ:s arbete hittar du här

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet i Orsa är ett organ för medborgardialog mellan föreningar i Orsa och kommunen. Här får personer med funktionsnedsättning och äldre möjlighet att informera, diskutera och ge synpunkter i aktuella politiska frågor.

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och sammanträder fem gånger per år. De pensionärsföreningar och handikappföreningar som bedriver organiserad verksamhet i kommunen är representerade liksom förtroendevalda för kommun och landsting.

Rådets sammansättning kommer ni att hitta här.

Rådets minnesanteckningar kommer ni att hitta här.

POLSAM är forum för den politiska samverkan mellan kommunen och Region Dalarna.

Länk till POLSAM:s minnesanteckningar kommer att finnas här.

Norra Dalarnas samordningsförbund, Finsam
I Dalarna finns sju samordningsförbund. Deras uppgift är att
möjliggöra för myndigheter att samarbeta om arbetslivsinriktad rehabilitering för dem som hamnat utanför arbetslivet.

Läs mer på FINSAMS webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 30 januari 2019