Organisationsskiss

Så här är Orsa kommun uppbyggd.

Orsa kommuns organisation 2021 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Förvaltningar Utskott och nämnder Bolag och stiftelser Revisorer Utskott och nämnder Utskott och nämnder Överförmyndare Orsas startsida Brandkåren Norra Dalarna
Senast uppdaterad: 1 september 2021