Organisationsskiss

Så här är Orsa kommun uppbyggd.

Orsa kommuns organisation 2022 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utskott och nämnder Förvaltningar Bolag och stiftelser Revisorer Utskott och nämnder Utskott och nämnder Utskott och nämnder Överförmyndare Brandkåren Norra Dalarna Orsas startsida
Senast uppdaterad: 20 maj 2022