Organisationsskiss

Så här är Orsa kommun uppbyggd.

Orsa kommuns organisation 2023 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utskott och nämnder Förvaltningar Bolag och stiftelser Revisorer Utskott och nämnder Överförmyndare Brandkåren Norra Dalarna Orsas startsida Valberedning Verksamhetsområde Staben
Senast uppdaterad: 22 augusti 2023