Organisationsskiss

Så här är Orsa kommun uppbyggd. Varje organisationsruta är klickbar och tar dig vidare till respektive område.

Orsa kommuns organisation 2020 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Förvaltningar Utskott och nämnder Bolag och stiftelser Revisorer Utskott och nämnder Utskott och nämnder Överförmyndare Orsas startsida Brandkåren Norra Dalarna
Senast uppdaterad: 15 oktober 2020