Kommunala bolag

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare.

Orsa kommun har tre helägda bolag:

  • Orsabostäder AB
  • Orsa Lokaler AB
  • Orsa Vatten och Avfall AB

Orsabostäder AB

Orsabostäder AB är det kommunala bostadsföretaget i Orsa.

Orsa Lokaler AB

Orsa Lokaler AB förvaltar lokaler där kommunen och vissa företag driver sin verksamhet.

För Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB är Bernt Westerhagen (C) ordförande och Hans Lans (S) vice ordförande.

Orsa Vatten och Avfall AB

Orsa Vatten och Avfall AB äger och förvaltar Orsa kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Verksamheten bedrivs av NODAVA AB, som ägs gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

NODAVA ansvarar för verksamheterna vatten, avlopp, slam, avfall och återvinning.

För Orsa Vatten och Avfall AB är Leif Dahlfors (C) ordförande och Olof Herko (S) vice ordförande. För NODAVA AB är Joakim Holback (C) ordförande och Leif Dahlfors (C) vice ordförande.

Senast uppdaterad: 29 november 2022