Kommunala bolag

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare.

Orsa kommun har tre helägda bolag:

  • Orsabostäder AB
  • Orsa Lokaler AB
  • Orsa Vatten och Avfall AB

Orsabostäder AB

Orsabostäder AB är det kommunala bostadsföretaget i Orsa.

Orsa Lokaler AB

Orsa Lokaler AB förvaltar lokaler där kommunen och vissa företag driver sin verksamhet.

För Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB är Bernt Westerhagen (C) ordförande och Leif Altner (M) vice ordförande.

Orsa Vatten och Avfall AB

Orsa Vatten och Avfall AB äger och förvaltar Orsa kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Verksamheten bedrivs av NODAVA AB, som ägs gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

NODAVA ansvarar för verksamheterna vatten, avlopp, slam, avfall och återvinning.

Årsstämman utser ordförande och vice ordförande. Stämman har valt Leif Dahlfors (C) till ordförande och Per Rudfeldt (M) till vice ordförande i Orsa Vatten och Avfall AB. I NODAVA är Olof Herko (S) ordförande och Gunnar Barke (S) vice ordförande.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024