Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och består av 13 ledamöter. De har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering, med ansvar för hela kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsens 13 ledamöter och 26 ersättare utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter är att:

  • Leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter, nämnder och kommunala bolag.
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.
  • Förbereda kommunfullmäktiges ärenden.
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut.
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens verksamhet och ekonomi.
Kommunstyrelsen 2019-2022

Ordinarie

Ersättare

Mikael Thalin (C), Ordförande

Per-Erik Wiik (C)

Susann Lindblad (C), 1:e vice ordförande

Madeleine Thalin (C)

Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande och oppositionsföreträdare

Carina Konradsson (C)

Håkan Yngström (C)

Leif Dahlfors (C)

Aino Eurenius (C)

Tomas Hanser (C)

Anders Hjärpsgård (C)

Bo Konradsson (C)

Bengt-Åke Svahn (KD)

Jan Segerstedt (C)

Joep Meens (MP)

Per-Erik Jonsson (C)

Hans-Göran Olsson (S)

Ellinor Wiik (C)

Gunilla Elings Friberg (S)

Anna Pers (C)

Anders Johansson (V)

Bengt Hahne (KD)

Gunilla Frelin (M)

Lars Olov Simu (KD)

Bibbi Andersson (SD)

Ulf Björklund (KD)


Abdirahman Ahmed Nur (MP)


Hans Nahlbom (S)


Örjan Gustafsson (S)


Marie Olsson (S)


Olof Herko (S)


Ellenor Smids (S)


Maria Tapper (S)


Niklas Sjödin (S)


Tony Samuelsson (V)


Margareta Jansson (V)


Joakim Larsson (M)


Roine Andersson (SD)


Britt-Marie Olsson (SD)


Senast uppdaterad: 31 maj 2021